advertisement

ฝ่ายโฆษณา

tel: 0-2845456

e-mail: advertisement@oklatravelnet.com

เงื่อนไขการลงโฆษณา

  • ติดต่อเพื่อตรวจสอบในการหาตำแหน่งที่ว่างเพื่อใช้ในการโฆษณา คำแนะนำเพิ่มเติมโปรโมชั่นจองตำแหน่งในการทำล่วงหน้า
  • ไม่รับโฆษณาสินค้าประเภทเสริมสวยหรือเครื่องสำอางค์
  • ไม่รับโฆษณาอาหารประเภทใช้สำหรับลดน้ำหนัก หรือ ลดความอ้วน
  • ไม่รับโฆษณาประเภทผิดกฏหมาย หรือ ศีลธรรม